1. SÖZLEŞMENİN TARAFLARI


1.1. SATICI: Unvanı: Avcıoğlu Cam Ticaret - Muttalip Avcı
Adresi: Ahi Evran Mahallesi 241. Sok. No:33 Sincan / Ankara
İnternet Sitesi: www.tuticad.com
E-posta : info@tuticad.com
Tel. No: 0312 271 94 68
Ticaret Sicil No: 204114
1.2. ALICI: Adı Soyadı :
Telefon:
Adresi :
E-posta:
IP Adresi:

2. SİPARİŞ KONUSU ÜRÜNLER


https://www.tuticad.com/tr/Pricing

3. SÖZLEŞMENİN KONUSU


Bu sözleşme, satın alınan yazılım ürününün, uygun konfigürasyonlu bir bilgisayarda kullanımına ilişkin lisans şartlarını ve abonelik koşullarını kapsar.

4. KULLANIM LİSANSININ KAPSAMI


4.1 GENEL HÜKÜMLER
- Kullanım lisansı, yazılımın bilgisayara yüklenmesi, çalıştırılması, kullanılması, görüntülenmesi, depolanması ve yedeğinin alınması haklarını kapsar.
- MÜŞTERİ, yazılımı üçüncü kişilere ödünç verme veya kiralama gibi yollarla kullandıramaz.
- Münhasır olmayan bu hakkın dışında kalan tüm diğer telif ve mülkiyet hakları TUTICAD üzerinde kalır.
- Bu sözleşmeden doğacak hak ve yükümlülükler, üçüncü kişilere devredilemez.

4.2 TEK BİLGİSAYARDA KULLANIM
- MÜŞTERİ, yazılımı aynı anda iki veya daha fazla bilgisayara kuramaz. Lisans aktivasyonu ve çalıştırılması için aktif bir internet bağlantısı gereklidir.

4.3 ÇOK KULLANICILI KULLANIM
- MÜŞTERİ, ek kullanıcı hakkı satın alarak TutiCad Yazılımını birden fazla bilgisayara kurma ve kullanma hakkına sahip olur.

5. SORUMLULUKLARIN SINIRLANMASI


- TUTICAD, yazılım ürünlerinin kusursuz, hatasız ve tüm kullanıcı ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde olacağını taahhüt etmez.
- TUTICAD, Cloud ortamda sakladığı bilgilerin günlük yedeklerini almaktadır.
- Local kullanımda veritabanı yedeklemesi ve güvenliği müşterinin sorumluluğundadır.

6. YAZILIM TELİF HAKLARI


- Yazılım ve dokümantasyonun telif hakları 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ile korunmaktadır.

7. YAZILIM ÜRÜNLERİNİN TESLİMİNE İLİŞKİN KOŞULLAR


- MÜŞTERİ, bu sözleşme ile kullanım lisansını aldığı yazılım ürünlerinin elektronik posta yoluyla teslimini kabul eder.

8. KURULUM DOSYASI, YAZILI DOKÜMAN (DOKÜMANTASYON)


- Kurulum dosyası ve dokümanın telif hakları TUTICAD'a aittir.

9. SÜRÜM/VERSİYON DEĞİŞİMİ, MODÜL VE BAKIM


- TUTICAD, yazılımlarında ve dokümanlarında değişiklik yapma hakkına sahiptir.

10. İPTAL VE İADE KOŞULLARI


- MÜŞTERİ, yazılımı satın aldıktan sonraki 14 gün içinde herhangi bir sebep belirtmeksizin iade etme hakkına sahiptir. İade edilen yazılımın ücret iadesi, iade talebinin kabulünden itibaren 14 gün içinde yapılacaktır.
- Abonelik iptalleri, abonelik dönemi bitiminden önce herhangi bir zamanda yapılabilir. Ancak, iptal edilen abonelikler için o döneme ait ücret iadesi yapılmaz.

11. ABONELİK KOŞULLARI


- Müşteri, aylık abonelik sistemiyle ödeme yapacaktır. Aylık ödeme alınamadığında, hesap 5 gün sonra dondurulacaktır.
- Müşteri, abonelik ücretlerini kredi kartı ile ödeyecektir. Ödeme gününde ödeme yapılamazsa, hesap 5 gün sonra dondurulur ve ödeme yapılana kadar erişim sağlanamaz.
- Yıllık destek ödemesi, süresiz cloud kullanıcıları için zorunludur. Aylık ödeme seçeneği ile kullanan müşteriler için destek ödemesi zorunlu değildir.

12. EĞİTİM VE DESTEK


- İlk kullanımda, bir saatlik ücretsiz bir eğitim sunulacaktır. Ekstra destek ve özel eklemeler için fiyat teklifi verilecektir.
- Destek, acil olmadıkça telefonla verilmez (özellikle mesai saatleri dışında). E-posta ve WhatsApp üzerinden her zaman ulaşılabilir ve ilk fırsatta geri dönüş sağlanır.

13. GİZLİLİK VE VERİ GÜVENLİĞİ


13.1 Gizli Bilginin Tanımı ve Kapsamı
- Gizli Bilgi, tarafların ticari sır mahiyetindeki ve/veya mülkiyeti altındaki bilgilerinin tamamını ifade eder.
- Gizli Bilgi, sözlü, yazılı veya görsel olarak paylaşılabilir.

13.2 Gizli Bilginin Kullanım Koşulları
- Gizli Bilgi, sadece veriliş amacına uygun olarak kullanılacaktır.
- Gizli Bilgi, ilgili personel dışında üçüncü kişilere açıklanmayacaktır.

13.3 Gizli Bilgi Kapsamında Olmayan Bilgi
- Kamuya açık bilgiler, Gizli Bilgi kapsamına girmez.

13.4 Gizli Bilginin Mülkiyeti
- Gizli Bilgi, açıklayan tarafın mülkiyetinde kalır.

14. SÖZLEŞMENİN BOZUCU ŞARTLA SONA ERMESİ


- MÜŞTERİ'nin lisans bedelini ödememesi veya eksik ödemesi halinde.
- MÜŞTERİ'nin TUTICAD'ın telif haklarını ihlal etmesi halinde.

15. DİĞER HÜKÜMLER


- Bu sözleşmeden doğacak anlaşmazlıklarda anlaşmayı yapan tarafların yerel icra daireleri ve mahkemeleri yetkilidir. Anlaşmazlıklarda TÜRK Hukuku uygulanır.
- Bu sözleşme, MÜŞTERİ tarafından kabul edilmiş sayılır.